rombs UZD.JPG
 
Տրված է՝ \(OD\)\(=\)3 սմ, \(AC =\)14 սմ: Գտիր \(BD\)-ն և \(AO\)-ն:
 
Պատասխան՝
 
\(BD =\) սմ,
 
\(AO\)\(=\) սմ: