Հաշվիր շեղանկյան մյուս անկյունները, եթե \(A\) անկյունը 67° է:
 
rombs.JPG
  
\(B \)\(=\)°
 
\(C\)\(=\)°
 
\(D\)\(=\)°