Փողոցի և նրան զուգահեռ մայթի միջև աճեցրել են կանաչ գոտի, որի լայնությունը 1.6 մետր է: Գոտու մեջտեղում տնկել են 1 մ լայնությամբ և 3.5 մ երկարությամբ ծաղկաթումբ: Հաշվիր, թե ինչ հեռավորության վրա է գտնվում ծաղկաթմբի եզրը մայթի եզրից:
 
Ծաղկաթմբի եզրը գտնվում է  մետրի վրա մայթի եզրից: