Քառակուսու պարագիծը 72 սմ է: Հաշվիր քառակուսու կողմը:
 
Պատասխան՝ քառակուսու կողմը  սմ է: