Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ուղղանկյուն Ուղղանկյան սահմանումն ու հատկությունները
2. Շեղանկյուն Շեղանկյան սահմանումն ու հատկությունները
3. Քառակուսի Քառակուսու սահմանումն ու հատկությունները
4. Ուղղանկյան և քառակուսու հայտանիշները Ուղղանկյան և քառակուսու հայտանիշները
5. Շեղանկյան հայտանիշները Շեղանկյան հայտանիշները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ուղղանկյան պարագիծը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ուղղանկյան պարագծի հաշվում
2. Քառակուսու կողմը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել քառակուսու կողմը, եթե հայտնի է նրա պարագիծը
3. Զուգահեռ ուղիղներ Ստեղծագործական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել զուգահեռ ուղիղների միջև հեռավորությունը:
4. Քառակուսու տարրերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 3Մ. Քառակուսու տարրերի հաշվումը
5. Շեղանկյան պարագիծը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Շեղանկյան պարագծի հաշվումը
6. Հարցեր ուղղանկյան հատկությունների վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Տեսական հարցեր ուղղանկյան հատկությունների վերաբերյալ
7. Ուղղանկյան հատկություններ և հայտանիշներ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Ուղղանկյան հատկություններ և հայտանիշներ
8. Ուղղանկյան կողմերը, տրված է նրանց հարաբերությունը և Р-ն 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել ուղղանկյան կողմերը, տրված է նրանց հարաբերությունը և Р-ն
9. Շեղանկյան անկյունագծերը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել շեղանկյան անկյունագծերը
10. Շեղանկյան անկյունները 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել շեղանկյան անկյունները, եթե մեկը տրված է
11. Ուղղանկյան պարագիծը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել ուղղանկյան պարագիծը, տրված է անկյունագծերի հատման կետի հեռավորությունները կից կողմերից
12. Հարցեր քառակուսու հատկությունների և հայտանիշների վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Տեսական հարցեր քառակուսու հատկությունների և հայտանիշների վերաբերյալ
13. Ուղղանկյան կողմերը, տրված է պարագիծը և կողմերի հարաբերությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել ուղղանկյան կողմերը, տրված է պարագիծը և կողմերի հարաբերությունը
14. Անկյունագծերի կազմած անկյունները կողմերի հետ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել անկյունագծերի կազմած անկյունները կողմերի հետ
15. Շեղանկյան փոքր անկյունագիծը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել շեղանկյան փոքր անկյունագիծը, եթե տրված է անկյունը և պարագիծը
16. Շեղանկյան բութ անկյունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել շեղանկյան բութ անկյունը
17. Շեղանկյան սուր անկյունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել շեղանկյան սուր անկյունը
18. Շեղանկյան անկյունները (հավասարում) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել շեղանկյան անկյունները հավասարումը լուծելու միջոցով
19. Շեղանկյան բութ անկյունը, տրված է բարձրության և կողմի կազմած անկյունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել շեղանկյան բութ անկյունը, տրված է բարձրության և կողմի կազմած անկյունը
20. Շեղանկյան անկյունը, փոքր անկյունագիծը հավասար է կողմին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել շեղանկյան անկյունը, եթե փոքր անկյունագիծը հավասար է կողմին
21. Շեղանկյան անկյունագծով առաջացած եռանկյունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել շեղանկյան անկյունագծով առաջացած եռանկյան տարրերը
22. Ուղղանկյան անկյունագծերի կազմած անկյունը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել ուղղանկյան անկյունագծերի կազմած անկյունը
23. Ուղղանկյուն եռանկյան մեջ ներգծած քառակուսի 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել ուղղանկյուն եռանկյան մեջ ներգծած քառակուսու պարագիծը
24. Քառակուսուց առաջացած ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել քառակուսուց առաջացած ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ուղղանկյուն, շեղանկյուն, քառակուսի» թեմայից 00:30:00 միջին 15Մ. Առաջադրանքներ ուղղանկյան, քառակուսու և շեղանկյան սահմանման և հատկությունների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Ուղղանկյուն, շեղանկյուն, քառակուսի» թեմայից 00:25:00 միջին 19Մ. Առաջադրանքներ ուղղանկյան, քառակուսու և շեղանկյան սահմանման և հատկությունների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Ուղղանկյուն, շեղանկյուն, քառակուսի» թեմայից 00:40:00 բարդ 21Մ. Առաջադրանքներ ուղղանկյան, քառակուսու և շեղանկյան սահմանման և հատկությունների վերաբերյալ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը