Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ուղղանկյուն Ուղղանկյան սահմանումն ու հատկությունները
2. Շեղանկյուն Շեղանկյան սահմանումն ու հատկությունները
3. Քառակուսի Քառակուսու սահմանումն ու հատկությունները
4. Ուղղանկյան և քառակուսու հայտանիշները Ուղղանկյան և քառակուսու հայտանիշները
5. Շեղանկյան հայտանիշները Շեղանկյան հայտանիշները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ուղղանկյան պարագիծը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ուղղանկյան պարագծի հաշվում
2. Քառակուսու կողմը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել քառակուսու կողմը, եթե հայտնի է նրա պարագիծը
3. Զուգահեռ ուղիղներ Ստեղծագործական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել զուգահեռ ուղիղների միջև հեռավորությունը:
4. Քառակուսու տարրերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 3Մ. Քառակուսու տարրերի հաշվումը
5. Շեղանկյան պարագիծը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Շեղանկյան պարագծի հաշվումը
6. Հարցեր ուղղանկյան հատկությունների վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Տեսական հարցեր ուղղանկյան հատկությունների վերաբերյալ
7. Ուղղանկյան հատկություններ և հայտանիշներ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Ուղղանկյան հատկություններ և հայտանիշներ
8. Ուղղանկյան կողմերը, տրված է նրանց հարաբերությունը և Р-ն 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել ուղղանկյան կողմերը, տրված է նրանց հարաբերությունը և Р-ն
9. Շեղանկյան անկյունագծերը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել շեղանկյան անկյունագծերը
10. Շեղանկյան անկյունները 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել շեղանկյան անկյունները, եթե մեկը տրված է
11. Ուղղանկյան պարագիծը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել ուղղանկյան պարագիծը, տրված է անկյունագծերի հատման կետի հեռավորությունները կից կողմերից
12. Հարցեր քառակուսու հատկությունների և հայտանիշների վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Տեսական հարցեր քառակուսու հատկությունների և հայտանիշների վերաբերյալ
13. Ուղղանկյան կողմերը, տրված է պարագիծը և կողմերի հարաբերությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել ուղղանկյան կողմերը, տրված է պարագիծը և կողմերի հարաբերությունը
14. Անկյունագծերի կազմած անկյունները կողմերի հետ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել անկյունագծերի կազմած անկյունները կողմերի հետ
15. Շեղանկյան փոքր անկյունագիծը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել շեղանկյան փոքր անկյունագիծը, եթե տրված է անկյունը և պարագիծը
16. Շեղանկյան բութ անկյունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել շեղանկյան բութ անկյունը
17. Շեղանկյան սուր անկյունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել շեղանկյան սուր անկյունը
18. Շեղանկյան անկյունները (հավասարում) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել շեղանկյան անկյունները հավասարումը լուծելու միջոցով
19. Շեղանկյան բութ անկյունը, տրված է բարձրության և կողմի կազմած անկյունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել շեղանկյան բութ անկյունը, տրված է բարձրության և կողմի կազմած անկյունը
20. Շեղանկյան անկյունը, փոքր անկյունագիծը հավասար է կողմին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել շեղանկյան անկյունը, եթե փոքր անկյունագիծը հավասար է կողմին
21. Շեղանկյան անկյունագծով առաջացած եռանկյունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել շեղանկյան անկյունագծով առաջացած եռանկյան տարրերը
22. Ուղղանկյան անկյունագծերի կազմած անկյունը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել ուղղանկյան անկյունագծերի կազմած անկյունը
23. Ուղղանկյուն եռանկյան մեջ ներգծած քառակուսի 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել ուղղանկյուն եռանկյան մեջ ներգծած քառակուսու պարագիծը
24. Քառակուսուց առաջացած ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել քառակուսուց առաջացած ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ուղղանկյուն, շեղանկյուն, քառակուսի» թեմայից 00:30:00 միջին 15Մ. Առաջադրանքներ ուղղանկյան, քառակուսու և շեղանկյան սահմանման և հատկությունների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Ուղղանկյուն, շեղանկյուն, քառակուսի» թեմայից 00:25:00 միջին 19Մ. Առաջադրանքներ ուղղանկյան, քառակուսու և շեղանկյան սահմանման և հատկությունների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Ուղղանկյուն, շեղանկյուն, քառակուսի» թեմայից 00:40:00 բարդ 21Մ. Առաջադրանքներ ուղղանկյան, քառակուսու և շեղանկյան սահմանման և հատկությունների վերաբերյալ