Պատուհանում գրիր «են» կամ «չեն» (եթե եզակի թվով է, ապա «է», կամ «չէ») ցույց տալու համար` պնդման հետ համաձայն ես, կամ՝ ոչ:
 
Ուղղանկյան բոլոր անկյունները ուղիղ :