Հաշվիր շեղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմի երկարությունը 4.45 դմ է:
 
Շեղանկյան պարագիծը հավասար է՝ ii