Զուգահեռագծի բարձրությունը կողմի հետ կազմում է 28°-ի անկյուն: Հաշվիր զուգահեռագծի բութ անկյան մեծությունը:
 
Զուգահեռագծի բութ անկյան մեծությունը ° է: