Զուգահեռագծի \(C\) անկյունը 52° է: Գտիր զուգահեռագծի մյուս անկյունները:
paralelograms.jpg
  
\(B =\)°
 
\(A =\)°
 
\(D =\)°