Տրված երկրաչափական պատկերներից ո՞րն է էլիպսը:
 
Գտիր ճիշտ տարբերակը: