Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Էլիպսի տեսքը

Բարդություն հեշտ

1
2. Էլիպսի կիզակետերը

Բարդություն հեշտ

1
3. Էլիպսի բնութագրիչների թվերը

Բարդություն հեշտ

1
4. Պնդումներ էլիպսի մասին

Բարդություն միջին

3
5. Հեռավորությունները կիզակետերից

Բարդություն միջին

3
6. Էլիպսի կետերը, երկու կետ

Բարդություն միջին

3
7. Հարցեր էլիպսի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

4
8. Էլիպսի կետերը, երեք կետ

Բարդություն միջին

4
9. Էլիպսի երկու կետեր

Բարդություն միջին

4
10. Էլիպսի համաչափության հատկությունները

Բարդություն միջին

3

Թեստեր

1. Վարժանք «Էլիպս» թեմայից

Բարդություն միջին

8

Նյութեր ուսուցչի համար