Հարթության մեջ տրված են երկու կետեր՝ F1-ը և F2-ը և ևս երեք կետեր՝ A-ն, B-ն, C-ն: 
 
Որոշիր, թե արդյո՞ք տրված A, B, C կետերը պատկանում են F1 և F2 կիզակետերով միևնույն էլիպսին, եթե՝  
 
AF1=6,AF2=9
 
BF1=9,BF2=2
 
CF1=10,CF2=4
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: