Տրված է էլիպս: Պատասխանիր հետևյալ հարցերին:
 
1) Քանի՞ կիզակետ ունի էլիպսը՝
 
2) Քանի՞ կենտրոն ունի էլիպսը՝
 
3) Քանի՞ համաչափության առանցք ունի էլիպսը՝
 
4) Քանի՞ համաչափության կենտրոն ունի էլիպսը՝