Հարթության մեջ տրված են երկու կետեր՝ F1-ը և F2-ը: Հայտնի է որ, տրված A, B, C կետերից երկուսը գտնվում են F1 և F2 կիզակետերով միևնույն էլիպսի վրա:
 
Պարզիր, թե ո՞ր երկուսն են դրանք, եթե՝  
 
AF1=6,AF2=9
 
BF1=9,BF2=2
 
CF1=6,CF2=5
 
Ո՞ր երկու կետերն են պատկանում միևնույն էլիպսին: