Դիցուք կոորդինատային հարթության վրա գծված է էլիպս այնպես, որ նրա կիզակետերը ընկած են աբսցիսների առանցքի վրա, իսկ կոորդինատների սկզբնակետը էլիպսի կենտրոնն է:
 
11.png
Էլիպսի համաչափության հատկությունների վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ: