Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8Մ.
1. Էլիպսի տեսքը 1Մ.
2. Էլիպսի բնութագրիչների թվերը 1Մ.
3. Հեռավորությունները կիզակետերից 1Մ.
4. Հարցեր էլիպսի վերաբերյալ 4Մ.
5. Էլիպսի համաչափության հատկությունները 1Մ.