Taisnl_tr_uzd1.png
 
Հայտնի է, որ \(ABC\) եռանկյան \(AB\) և \(BC\) կողմերի միջնուղղահայացների հատման կետը ընկած է \(AC\) կողմի վրա: Որոշիր, թե ինչ երկարությամբ հատվածների է \(D\) կետը բաժանում \(AC\) կողմը, եթե \(AC = \)42 սմ:
 
\(AD = \) սմ,
 
\(DC = \) սմ