Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Եռանկյան գագաթներից հավասարահեռ կետը

Բարդություն հեշտ

3
2. Պնդումներ եռանկյան տարրերի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
3. Միջնագծեր և բարձրություններ

Բարդություն հեշտ

1
4. Շրջանագիծ և անկյուն

Բարդություն միջին

3
5. Միջնուղղահայաց

Բարդություն միջին

4
6. Եռանկյան կողմի վրայի հատվածները

Բարդություն միջին

4
7. Հավասարասրուն եռանկյան բարձրությունը

Բարդություն միջին

3
8. Պնդումներ նշանավոր կետերի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

4
9. Կետի հեռավորությունը եռանկյան գագաթներից

Բարդություն միջին

4
10. Եռանկյան անկյան մասը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար