Եռանկյան նշանավոր կետերի վերաբերյալ հետևյալ պնդումներից որոնք են ճիշտ: 
 
1.
 
2.