Եռանկյան տարրերի վերաբերյալ հետևյալ պնդումներից որ՞ն է ճիշտ: