Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Երկու իրարից տարբեր շրջանագծեր 1Մ.
2. Շոշափող շրջանագծեր 4Մ.
3. Ընդհանուր կետեր չունեցող շրջանագծերի շառավիղները 4Մ.
4. Հատվող շրջանագծերի շառավիղները 3Մ.
5. Կենտրոն և լար 2Մ.