Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կենտրոն և լար

Բարդություն հեշտ

2
2. Շրջանագծի շառավիղը և տրամագիծը

Բարդություն հեշտ

3
3. Շրջանագծի շառավղի հաշվում

Բարդություն հեշտ

1
4. Երկու իրարից տարբեր շրջանագծեր

Բարդություն հեշտ

1
5. Շրջանների ընդհանուր կետերի թիվը

Բարդություն միջին

3
6. Հատվող շրջանագծերի շառավիղները

Բարդություն միջին

3
7. Շրջանագծերի փոխադարձ դասավորությունը

Բարդություն միջին

3
8. Շոշափող շրջանագծերի շառավիղները

Բարդություն միջին

1
9. Հատվող շրջանագծերի հատման կետերը

Բարդություն միջին

4
10. Շոշափող շրջանագծեր

Բարդություն միջին

4
11. Երկու շրջանագծերի դիրքի կախվածությունը

Բարդություն միջին

3
12. Ընդհանուր կետեր չունեցող շրջանագծերի շառավիղները

Բարդություն միջին

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար