1. Լրացրու բաց թողած բառը:
 
Շրջանագծի  այն կետն է, որից շրջանագծի բոլոր կետերը գտնվում են նույն հեռավորության վրա: 
 
2. Լրացրու բաց թողած բառը:
 
Շրջանագծի  կոչվում է շրջանագծի երկու կետեր միացնող հատվածը: