1. Գրիր բաց թողած բառը:
 
Շրջանագծի  հավասար է նրա կենտրոնից որևէ կետի հետ միացնող հատվածը:
 
2. Լրացրու բաց թողած բառերը:
 
Շրջանագծի ամենամեծ  կոչվում է շրջանագծի :