Երկու շրջանագծերի փոխադարձ դասավորությունը
Հարթության մեջ երկու շրջանագծերի փոխադարձ դասավորությունը կախված է՝
  • նրանց կենտրոնների դասավորությունից, 
  • նրանց շառավիղների երկարություններից: 
 
Հնարավոր է երեք դեպք:
 
1) Երկու շրջանագծերը հատվում են՝ ունեն երկու ընդհանուր կետ:
2) Երկու շրջանագծերը շոշափում են՝ ունեն մեկ ընդհանուր կետ:
3) Երկու շրջանագծերը ընդհանուր կետեր չունեն:
 
Դիտարկենք հնարավոր դեպքերը:
 
1) Երկու շրջանագծերը հատվում են. ունեն երկու ընդհանուր կետ:
Այս դեպքում կենտրոնների հեռավորությունը փոքր է շառավիղների գումարից:
1.png
 
2) Երկու շրջանագծերը շոշափում են. ունեն մեկ ընդհանուր կետ:
  
Այս դեպքում հնարավոր են հետևյալ դեպքերը՝
  • արտաքին շոշափում,
  • ներքին շոշափում:
Արտաքին շոշափման ժամանակ կենտրոնների հեռավորությունը հավասար է շառավիղների գումարին:
2.png
Ներքին շոշափման ժամանակ կենտրոնների հեռավորությունը հավասար է շառավիղների տարբերությանը:
3.png
 
3) Երկու շրջանագծերը ընդհանուր կետեր չունեն:
  
Այս դեպքում ևս հնարավոր է երկու դեպք:
  • Երկու շրջանագծերով սահմանափակված շրջանները չեն հատվում:
  • Փոքր շառավղով շրջանը ընկած է մեծ շառավղով շրջանի մեջ:
4.png
Առաջին տարբերակում կենտրոնների հեռավորությունը մեծ է շառավիղների գումարից:
5.png
Երկրորդ տարբերակում կենտրոնների հեռավորությունը փոքր է շառավիղների տարբերությունից:
Վերջին պնդումը փորձիր ինքնուրույն հիմնավորել:
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Գ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն 8-րդ դասարան, Երևան, "Զանգակ 97", 2007: