Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Երկու շրջանագծերի փոխադարձ դասավորությունը Դիտարկվում են երկու շրջանագծերի փոխադարձ դասավորության դեպքերը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կենտրոն և լար 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Շրջանագծի կենտրոնի և լարի սահմանումը
2. Շրջանագծի շառավիղը և տրամագիծը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 3Մ. Շրջանագծի շառավղի և տրամագծի սահմանումը
3. Շրջանագծի շառավղի հաշվում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Շրջանագծի շառավղի հաշվումը տրամագծի միջոցով
4. Երկու իրարից տարբեր շրջանագծեր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Երկու իրարից տարբեր շրջանագծերի փոխադարձ դիրքը
5. Շրջանների ընդհանուր կետերի թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է որոշել շրջանների ընդհանուր կետերի թիվը
6. Հատվող շրջանագծերի շառավիղները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել հատվող շրջանագծերի շառավիղների առընչությունը կենտրոնների հեռավորության նկատմամբ
7. Շրջանագծերի փոխադարձ դասավորությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Շրջանագծերի փոխադարձ դասավորությունը
8. Շոշափող շրջանագծերի շառավիղները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է ընտրել շոշափող շրջանագծերի շառավիղների առնչությունը կենտրոնների հեռավորության նկատմամբ
9. Հատվող շրջանագծերի հատման կետերը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել պահանջվող հատվածի երկարությունը, եթե հայտնի են շառավիղները և հեռավորությունները կենտրոնների միջև
10. Շոշափող շրջանագծեր 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Շոշափող շրջանագծերի կառուցումը
11. Երկու շրջանագծերի դիրքի կախվածությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է պարզել, թե ինչից է կախված երկու շրջանների փոխադարձ դասավորությունը
12. Ընդհանուր կետեր չունեցող շրջանագծերի շառավիղները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել ընդհանուր կետեր չունեցող շրջանագծերի շառավիղների առընչությունը կենտրոնների հեռավորության նկատմամբ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Երկու շրջանագծերի փոխադարձ դասավորությունը» թեմայից 00:20:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ երկու շրջանագծերի փոխադարձ դասավորվածության վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Երկու շրջանագծերի փոխադարձ դասավորությունը» թեմայից 00:15:00 միջին 9Մ. Առաջադրանքներ երկու շրջանագծերի փոխադարձ դասավորվածության վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Երկու շրջանագծերի փոխադարձ դասավորությունը» թեմայից 00:20:00 բարդ 20Մ. Առաջադրանքներ երկու շրջանագծերի փոխադարձ դասավորվածության վերաբերյալ