Հավասարակողմ եռանկյան կողմը 83 \(մմ\) է:
 
Հաշվիր՝
  • եռանկյան մակերեսը,
  • եռանկյան ներգծյալ շրջանագծի շառավիղը,
  • եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը:
\(S =\)3 մմ2
    
\(r =\) \(մմ\)         
 
\(R =\) \(մմ\)