Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կանոնավոր բազմանկյան գագաթի անկյունը

Բարդություն հեշտ

2
2. Կանոնավոր n-անկյան արտագծյալ շրջանագծի աղեղը

Բարդություն միջին

3
3. Քառակուսու արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը

Բարդություն միջին

3
4. Քառակուսու ներգծյալ շրջանագծի շառավիղը

Բարդություն միջին

3
5. Կանոնավոր վեցանկյան կողմը և մակերեսը

Բարդություն միջին

4
6. Հավասարակողմ եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը

Բարդություն միջին

3
7. Հավասարակողմ եռանկյուն և շրջանագիծ

Բարդություն միջին

3
8. Հավասարակողմ եռանկյան մակերեսը և կողմը

Բարդություն միջին

3
9. Հավասարակողմ եռանկյան տարրերը, ներգծած է շրջանագիծ

Բարդություն միջին

4
10. Կանոնավոր բազմանկյան կողմերի թիվը

Բարդություն միջին

3
11. Կանոնավոր բազմանկյան անկյունը

Բարդություն միջին

3
12. Կանոնավոր բազմանկյան կողմերի թիվը

Բարդություն միջին

4
13. Բազմանկյան պարագիծը

Բարդություն միջին

4
14. Կանոնավոր բազմանկյան մակերեսը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար