Կանոնավոր վեցանկյան ներգծյալ շրջանագծի շառավիղը 2 սմ է: Հաշվիր վեցանկյան \(HC\) կողմը և նրա մակերեսը:
 
6sturisA_F.png
 
\(HC =\) ------ \(սմ\)              
  
\(S =\) ------ սմ2