Հաշվիր \(EFGH\) քառակուսու անհայտ մեծությունները, եթե նրա կողմը 4.2 \(մ\) է:
 
kvadr_rinki2.png
 
Եթե պետք է, ապա պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրավորը:
 
\(OD =\)\(մ\)

\(S(EFGH) =\)մ2
  
\(GE =\) ------ \(մ\)