Տարված են կանոնավոր վեցանկյան փոքր անկյունագծերը, ինչի արդյունքում առաջացել է ոչ ուռուցիկ բազմանկյուն (նկարի վրա նրա կողմերը գծված են կանաչով):
 
Heksagr.png
 
Որոշիր այդ բազմանկյան պարագիծը, եթե կանոնավոր վեցանկյան կողմը 14 սմ է:
 
Պատասխան` ii սմ