Տրված է կանոնավոր բազմանկյունը և նրա արտագծյալ շրջանագծի շառավղի \(R\) երկարությունը: Գտիր բազմանկյան մակերեսը, եթե բազմանկյունն ունի 12 կողմ, և \(R = \)32  սմ:
  
\(S = \)i սմ²