Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

16Մ.
1. Քառակուսու արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը 3Մ.
2. Քառակուսու ներգծյալ շրջանագծի շառավիղը 3Մ.
3. Կանոնավոր վեցանկյան կողմը և մակերեսը 4Մ.
4. Հավասարակողմ եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը 3Մ.
5. Կանոնավոր բազմանկյան կողմերի թիվը 3Մ.