Որոշիր կանոնավոր բազմանկյան կողմերի թիվը կամ եզրակացրու, որ այդպիսի բազմանկյուն գոյություն չունի, եթե տրված է բոլոր ներքին անկյունների գումարը:
 
Եթե բազմանկյունը գոյություն չունի, ապա թվի փոխարեն տեղադրիր \(0\):
 
1. Եթե անկյունների գումարը 2050 աստիճան է, ապա բազմանկյունը գոյություն , կողմերի թիվը`
 
2. Եթե անկյունների գումարը 1980 աստիճան է, ապա բազմանկյունը գոյություն , կողմերի թիվը`