Կանոնավոր բազմանկյան կողմը բազմանկյան կենտրոնից երևում է 6°-ի տակ: Քանի՞ կողմ ունի բազմանկյունը:
  
Կողմերի թիվը՝