Շրջանագիծը արտագծված է \(ABCDEF\) կանոնավոր վեցանկյանը:

Հաշվիր շրջանագծի աղեղի աստիճանային չափը՝ \(CB = \)°