Շրջանագծի վրա վերցված են 10 կետեր, որոնք շրջանագիծը բաժանում են հավասար աղեղների: Այդ կետերը հատվածներով իրար միացնելուց հետո առաջանում է կանոնավոր բազմանկյուն: Գտիր բազմանկյան անկյունը:
 
Պատասխան՝ °