Հաշվիր շրջանագծի և սեղանի շփման \(X, Y, Z\) և \(W\) կետերով առաջացած աղեղների աստիճանային չափերը, եթե \(U =\)51°:
 
19ok.png
 
\(XY=\)°
  
\(YZ=\)°
  
\(ZW=\)°
  
\(WX=\)°