Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Եռանկյան արտագծյալ շրջանագիծ

Բարդություն հեշտ

1
2. Եռանկյան ներգծյալ շրջանագիծ

Բարդություն հեշտ

1
3. Քառանկյան անհայտ կողմը

Բարդություն հեշտ

1
4. Եռանկյան արտագծյալ շրջանագիծ, տրամագիծ

Բարդություն միջին

3
5. Արտագծյալ շրջանագծի տրամագիծը

Բարդություն միջին

3
6. Հավասարասրուն եռանկյան անկյունները

Բարդություն միջին

3
7. Ուղղանկյուն եռանկյան կողմերը

Բարդություն միջին

3
8. Եռանկյան անկյունները

Բարդություն միջին

3
9. Եռանկյան ներգծյալ շրջանագիծ, կենտրոնային անկյուններ

Բարդություն միջին

3
10. Ուղղանկյուն եռանկյան անկյունները

Բարդություն միջին

4
11. Ուղղանկյուն եռանկյան անկյունները, աղեղներ

Բարդություն միջին

4
12. Ուղղանկյուն եռանկյան միջնագիծը

Բարդություն միջին

3
13. Ուղղանկյուն եռանկյան ներգծյալ և արտագծյալ շրջանագծերը

Բարդություն միջին

3
14. Եռանկյան ներգծյալ և արտագծյալ շրջանագծերը

Բարդություն միջին

3
15. Սեղանի անկյունները

Բարդություն միջին

3
16. Ուղղանկյուն սեղանին ներգծյալ շրջանագիծ

Բարդություն միջին

4
17. Սեղանի մակերեսը

Բարդություն միջին

4
18. Շեղանկյան կողմը և բութ անկյունը

Բարդություն միջին

3
19. Սեղանի ներգծյալ շրջանագծի շառավիղը

Բարդություն միջին

4
20. ՍԵղանի կողմը

Բարդություն միջին

4
21. Սեղանի մակերեսը

Բարդություն միջին

3
22. Շրջանագիծ և հավասարասրուն եռանկյուն

Բարդություն միջին

4
23. Շեղանկյան մակերեսը

Բարդություն բարդ

6
24. Տեսական հարցեր եռանկյունների և շրջանագծերի վերաբերյալ

Բարդություն բարդ

1

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար