Հավասարասրուն սեղանի կողմը 25 սմ է: Նրան ներգծած է շրջանագիծ, որի տրամագիծը 24 սմ է: Հաշվիր սեղանի հիմքերը և մակերեսը:
 
Սեղանի փոքր հիմքը հավասար է  սմ
  
Սեղանի մեծ հիմքը հավասար է  սմ
 
Սեղանի մակերեսը հավասար է  սմ²