1. Հավասարասրուն եռանկյան գագաթի անկյունը 13° է: Եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի կենտրոնից ի՞նչ անկյան տակ է երևում եռանկյան հիմքը:
 
°
 
2. Հավասարասրուն եռանկյան գագաթի անկյունը 134° է: Եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի կենտրոնից ի՞նչ անկյան տակ է երևում եռանկյան հիմքը:
 
°