Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Եռանկյան արտագծյալ շրջանագիծ 1Մ.
2. Քառանկյան անհայտ կողմը 1Մ.
3. Շեղանկյան կողմը և բութ անկյունը 3Մ.
4. Սեղանի ներգծյալ շրջանագծի շառավիղը 4Մ.
5. Սեղանի մակերեսը 3Մ.
6. Ուղղանկյուն եռանկյան ներգծյալ և արտագծյալ շրջանագծերը 3Մ.
7. Եռանկյան արտագծյալ շրջանագիծ, տրամագիծ 3Մ.