Ուղղանկյուն եռանկյան էջերը հավասար են՝ 30 սմ և 40 սմ:
 
Հաշվիր՝
  • արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը \((R),\)
  • ներգծյալ շրջանագծի շառավիղը \((r):\)
 
\(R =\) սմ, \(r =\) սմ