Այս երկրաչափական մարմիններից ո՞րն է գլանը: Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: