Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գլանի տեսքը

Բարդություն հեշտ

1
2. Ուղղանկյուն հավասարասրուն եռանկյան պտույտը

Բարդություն հեշտ

1
3. Խողովակի ներկում

Բարդություն հեշտ

3
4. Կոնի տեսքը

Բարդություն հեշտ

1
5. Քառակուսու պտույտը

Բարդություն հեշտ

1
6. Պտտման մարմնի սահմանումը

Բարդություն հեշտ

1
7. Կողմնային մակերևույթի բացվածքը

Բարդություն հեշտ

1
8. Կոնի կողմնային մակերևույթի մակերեսը

Բարդություն միջին

3
9. Կոնի տարրերի որոշումը

Բարդություն միջին

4
10. Գլանի կողմնային մակերևույթի մակերեսը

Բարդություն միջին

4
11. Գլանի առանցքային հատույթը և կողմնային մակերևույթը

Բարդություն միջին

4
12. Կոնաձև ծածկ

Բարդություն միջին

4
13. Կոնի տարրերը

Բարդություն միջին

3
14. Գլանի տարրերը

Բարդություն միջին

3
15. Գլանի առանցքային հատույթը

Բարդություն միջին

3
16. Գլանի տարրերի սահմանումը

Բարդություն միջին

4
17. Գունդ և կիսագունդ

Բարդություն միջին

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար