Գլանի առանցքային հատույթի անկյունագիծը 14 սմ է: Գլանի հիմքի հետ այն կազմում է 30° անկյուն: Որոշիր գլանի բարձրությունը:
 
Պատասխան՝ գլանի բարձրությունը  սմ է: