Գլան կարելի է ստանալ պտտելով AA1O1O ուղղանկյունը իր կողմերից որևէ մեկի, օրինակ՝ OO1-ի շուրջ:
 
գլան.png
 
Լրացրու  բաց թողնված բառերը: Յուրաքանչյուր պատուհանում գրիր մեկ բառ:
  
1) OO1 ուղիղը կոչվում է գլանի :
 
2) AA1 և BB1 հատվածները կոչվում են գլանի :
 
3) Պտտման ընթացքում առաջացած երկու շրջանները կոչվում են գլանի :
 
4) Գլանի առանցքային հատույթը  է: