Գնդի շառավիղը 3 սմ է: Հաշվիր կիսագնդի մակերևույթի մակերեսը:
 
Պատասխան՝ Sկիսագունդ=iπսմ2