\(U\)                                                                    \(M\)
Taisnst.png
\(K\)                                                                    \(Z\)
                                                                                                                                                      
Այս ուղղանկյունը պտտվելով իր \(UM\) և \(KZ\) կողմերի միջնակետերով անցնող ուղղի շուրջ, առաջացնում է գլան: 
 
Ընտրիր ճիշտ բանաձևերը (\(R\)-ը գլանի շառավիղն է, իսկ \(H\)-ը՝ բարձրությունը):