\(N\)                                                  \(P\)
Trijst.png
\(K\)                  
                                                            
Այս ուղղանկյուն եռանկյունը պտտվելով \(N\) գագաթով և \(KP\) կողմի միջնակետով անցնող ուղղի շուրջ, առաջացնում է կոն: 
 
Ընտրիր ճիշտ բանաձևերը (\(R\)-ը կոնի շառավիղն է, իսկ \(H\)-ը՝ բարձրությունը):